Động cơ chìm Franklin

Động cơ được sư dụng cho lắp chìm trong nước với nhiều ứng dụng khác nhau.

Hiển thị một kết quả duy nhất