Động cơ chìm Franklin

Động cơ được sư dụng cho lắp chìm trong nước với nhiều ứng dụng khác nhau.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.