Kiểm tra máy trước khi lắp đặt tại CN Hà Nội

Công ty Toàn Cầu cung cấp lắp đặt vận hành và theo dõi hoạt động trong vòng đời của máy để lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng.