Giới thiệu

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT TOÀN CẦU

 – Tên tiếng Anh : Global Technical Economy Development JSC.

– Tên viết tắt : GlobalTech

Trụ sở chính:

Địa chỉ:  Lô B21, ô D21, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT/ Fax: +84 4 35501466        Hotline : +84 944 068 968

Email: manager@globaltech.com.vn; hoay2k@gmail.com 

Website: www. globaltech.com.vn

II. NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Được thành lập từ năm 2009, đến nay công ty đã xây dựng được bộ máy quản lý với các vị trí chủ chốt đầy kinh nghiệm, năng lực. Thu hút được đội ngũ cán bộ công nhân có chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cùng nhau nổ lực, đoàn kết cao trong công việc.

Tổng số cán bộ công nhân viên: 62 người.

– Kỹ sư : 5 người

– Kinh tế:  4 người

– Trung cấp: 3 người

– Công nhân điện, điều hòa, cấp thoát nước: 6 người.

– Đối tác tham gia dự án lớn có thể huy động tới 100 công nhân kỹ sư chuyên nghành cấp thoát nước.

III. TỔ CHỨC QUẢN LÝ BỘ MÁY

Công ty cổ phần Global Tech là đơn vị hoạch toán độc lập hoạt động theo luật doanh nghiệp và các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị của Công ty phê duyệt. Tổ chức hoạt động của công ty phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc đến các thành viên của công ty ở các lĩnh vực mà công ty hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty.

2. Ban giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc do hội đồng Quản trị bổ nhiệm và có các phòng chuyên môn giúp việc. Ban giám đốc có nhiêm vụ chủ yếu: Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị, điều lệ Công ty và theo các quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty và các nhiệm vụ khác theo điều lệ. Công ty có các Phòng:

1- Phòng Kinh doanh.

2- Phòng Kỹ thuật.

3- Phòng Kế toán.

Sơ đồ tổ chức:

a5

IV. Nguyên tắc hoạt động của Công ty.

1. Công ty CP phát triển Kinh Tế Kỹ Thuật Toàn Cầu là công ty cổ phần thành lập dựa trên vốn góp của các cổ đông, hoạt động theo luật doanh nghiệp, các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị của công ty phê duyệt và tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần do các cổ đông sáng lập cùng thống nhất.

2. Các cổ đông cùng nhau chia sẽ lợi nhuận và rủi ro cũng như các trách nhiệm, nghĩa vụ tài chính- pháp lý trong phạm vi vốn góp của mình tại Công ty cổ phần.

3. Các nguyên tắc khác do Đại hội đồng cổ đông Công ty hoặc Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

Với định hướng phát triển đúng đắn, sự điều hành của ban lãnh đạo đầy kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ nhân viên có chuyên môn, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Global Tech sẽ phấn đấu trở thành một công ty phát triển lớn mạnh, giữ vững được uy tín trên thị trường.