Cung cấp và bảo trì tại đền thờ Bác hồ

p1050902Công ty tham gia lắp đặt , bảo trì bơm tại đền thờ Bác Hồ