a9

Bơm chìm nước thải Mody -Ấn Độ

Giá: Liên hệ

 • Ngành xử lý nước
 • Khai thác mỏ
 • Nước thải
 • Thoát lũ

  BƠM CHÌM THẢI HIỆU MODY – ẤN ĐỘ

   a8

  Hãng bơm được thành lập từ năm 1957 tại Ấn Độ. Bơm phục vụ cho việc ngành xử lý nước, khai thác mỏ, nước thải và thoát lũ

  Mody Pumps® đã hoàn thành mục tiêu xử lý nước trong hơn nửa thế kỷ nay. Trên toàn cầu, máy bơm của chúng tôi tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc nghiệt hơn để kiểm soát nước ngầm ở nhiều thị trường khác nhau.

  Mody Pumps® có thể được tìm thấy ngày càng tăng trong các trạm bơm trên thế giới. Quá trình thu gom chất thải chậm sẽ làm ảnh hưởng tới xây dựng, và chúng tôi nghĩ đến điều đó. Vì vậy, chúng tôi luôn xem xét chặt chẽ việc xử lý chất rắn tích tụ, tạo bọt, và những thách thức khác trong mọi ứng dụng.