a8

Bơm trục đứng áp lực cao

Giá: Liên hệ

    img_production3p1030937 Bơm trục đứng đa tầng cánh các loại.

    Lưu lượng lớn nhất có thể đạt 150m3/H.

    Cột áp lớn nhất có thể lên tới 250m H2O.